இலங்கையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கின்றது covied-19 தோற்று. இந்த நிலையில் மேலும் ஒரு தொகுதி பைசர் தடுப்பூசிகள் இலங்கை வந்தடைந்துள்ளது.

ஒரு தொகுதி பைசர் தடுப்பூசிகள்

இதனால் இலங்கையில் அணைத்து மக்களுக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தும் நாடுகளில் இலங்கை முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here