கோவிட் உலகம் எங்கும் திரிவு பட்டு டெல்ட்டாவாக மாறியுள்ளது.

இதன்காரணமாக குறிப்பிட்ட சில மக்கள் குழுக்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோவிட் தடுப்பூசி போடவேண்டி வரும் என்று

இலங்கை ஸ்ரீ ஜயவர்தன பல்கலைகழக பேராசிரியர் நீலிகா மலவீகே தெரிவுத்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here