தாய்லாந்தில் 30மாகாணங்களை கடுமையாக மழை,டியான்மு சூறாவளி புரடிப் போட்டுள்ளது.

கடுமையாக சேதத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வெள்ளம் அதிகமான பாதிப்புக்களை ஏற்றப்படுத்தியுள்ளது.

7பேர் பலியாகியுள்ளனர். 70ஆயிரம் வீடுகள் வெள்ளத்தில் முழ்கியுள்ளது.

மீட்ப்புப்பணிகள் விரைவாக நடைபெற்று வருகின்றது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here