சரஸ்வதி நதியை தேடி பல ஆய்வுகள் நடந்தாலும் இன்னும் புரியாத புதிராகஉள்ளது.

நாசாவின் தேடுதலும் தீர்ந்து போகவில்லை.

தனிப்பட்ட முறையில் ஆய்வாளர்கள்  தேடிகொண்டே இருக்கின்றார்.

இந்த ஆற்றின் படுக்கைகள் சான்றாக உள்ளது.

i

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here