கனடிய பாராளமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் ஐஸ்டின் ட்ரூடோ கச்சிவெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஆனாலும் நாடாளும்மன்றத்தில் பெருன்பான்மை கிடைக்கையில்.

338 ஆசனங்களை கொண்ட நாடாளுமன்றத்தில் 155 ஆசனகளை பெற்றுள்ளது.

170 ஆசனகளை பெற்றால் பெருன்பான்மை என்பது குறிப்பிட தக்கது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here