பட்டினியால் 16 பேர் தமிழ்நாட்டிற்கு இடம்பெயர்ந்து உள்ளனர்
பட்டினியால் 16 பேர் தமிழ்நாட்டிற்கு இடம்பெயர்ந்து உள்ளனர்

பட்டினியால் 16 பேர் தமிழ்நாட்டிற்கு இடம்பெயர்ந்து உள்ளனர் இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக

ஈழத்தமிழர்கள் இடம்பெயர்ந்து தனுசுஸ் கோடிக்கு சென்றுள்ளனர். மேலும் பலர் தனுசுஸ் கோடிக்கு வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here