சீனாவால் 2000 தொன் அரிசி அன்பளிப்பு
சீனாவால் 2000 தொன் அரிசி அன்பளிப்பு

சீனாவால் 2000 தொன் அரிசி அன்பளிப்பு வழங்க தீர்மானித்துள்ளது சீனா மற்றும் இலங்கைக்கும் இடையிலான 70 வருட ராஜதந்திர உறவை முன்னிட்டு இந்த அன்பளிப்பை வழங்கியுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here