நீண்டகாலத்தின் பின்னர் பாடசாலைகள் வரும் 21திகதி திறக்கபடவுள்ளன.

200மாணவர்களுடன் முதல் கற்றல்நடவடிக்கைளை ஆரம்பமாகவுள்ளது.

மாணவர்களுக்கு சுகாதார வழிகாட்டலுடன் பாடசாலைகள் திறக்கபடவுள்ளன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here