40-ரஷ்யா-விமானங்களை-சுட்டு-வீழ்த்திய-தனிஒருவன்-வீர-மரணம்.
40-ரஷ்யா-விமானங்களை-சுட்டு-வீழ்த்திய-தனிஒருவன்-வீர-மரணம்.

40 ரஷ்யா விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய தனிஒருவன் வீர மரணம் அடைந்துள்ளதாக உக்கிரேன் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

40 ரஷ்யா விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய தனிஒருவன் வீர மரணம் அடைந்துள்ளதாக உக்கிரேன் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

இரண்டு மாதங்கள் நடந்த போரின் 40 ரஷ்யா விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்திய உக்கிரேன் வீரர் மரணம் அடைந்துள்ளார்.

கோஸ்ட் ஆஃப் கீவ் வீரனின் விமானத்தை ரஷ்யா விமான படைகள் சுற்றிய வளைத்து தாக்கியதில் விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்படத்தில் வீரமரணம் அடைந்துள்ளார் என உக்கிரேன் அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here