பற்றி எரியும் இலங்கை
பற்றி எரியும் இலங்கை

பற்றி எரியும் இலங்கை நவீன துட்டகை என்று வரின்க்கப்படும் மஹிந்த ராஜபக்சவின் குண்டர்கள் மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதன் விளைவு மஹிந்தவின் பரம்பரை வீட்டை மக்கள் தீ வைத்துள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here