இலங்கையில்  302,857 பேருக்கு கொரோன தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது என பதில் சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன தெரிவித்தார்.

நேற்று மட்டும் 39078 பேருக்கு கொரோன 302,857 பேருக்கு கொரோன தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது .தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here