மீண்டும் 400 ரூபா வினால் சிமெந்தின் விலை உயர்வு
மீண்டும் 400 ரூபா வினால் சிமெந்தின் விலை உயர்வு

மீண்டும் 400 ரூபாவினால் சிமெந்தின் விலை உயர்வு வடைந்துள்ளது 50KG சிமெந் மூடடையின் புதிய விலை ரூபாவாக 2750கும்.

இந்த விலை நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது என சிமெந் உற்பத்தி மற்றும் இறக்குமதியாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here