இலங்கையில் பரபரப்பு சந்திரிக்காவின் மகன் அரசியலில்
இலங்கையில் பரபரப்பு சந்திரிக்காவின் மகன் அரசியலில்

இலங்கையில் பரபரப்பு சந்திரிக்காவின் மகன் அரசியலில் வருவாரா என்பதற்கு பதில் அளித்துள்ளார்.
காலிமுதத்திடலில் இடம்பெறும் இளைஞர்களின் புரட்சி மிகவும் ஒழுக்கமான முறையில் இடம்பெறுவதாகவும் இது பிரஞ்சு புரட்சி தனக்கு நினைவு படுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தனது மகனுக்கு அரசியலில் ஈடுபடும் எண்ணம் இல்லை என்று சிங்கள ஊடகம் ஒன்றுக்கு தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here