சீனாவின் அதிநவீன கப்பல் அம்பந்தொடையில்
சீனாவின் அதிநவீன கப்பல் அம்பந்தொடையில்

சீனாவின் அதிநவீன கப்பல் அம்பந்தொடையில் நிலைகொண்டுள்ளது.

தொழில்நுட்ப ஆய்வுக் கப்பல் தனது வேகத்தை அதிகரித்து கொண்டு வந்துள்ளது இலங்கை அரசு கப்பலின் வேகத்தை குறைக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தபோது

அதனை மறுத்து சீனாவின் அதிநவீன கப்பல் அம்பந்தொடையில் நிலைகொண்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here