தினறும் இலங்கை மக்கள் 400KG பால் மாவின் விலை RS.600
தினறும் இலங்கை மக்கள் 400KG பால் மாவின் விலை RS.600

தினறும் இலங்கை மக்கள் 400 KG பால் மாவின் விலை RS.600 ஆக அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.ஒரேதடவையில் 260 ரூபாவால் அதிகரித்துள்ளது என இறக்குமதியாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

எனினும் இது தொடர்பாக நுகர்வோர் அதிகார சபைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று விலைகள் தொடர்பாக தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here