இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம்
இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம்

இலங்கையில் அவசர நிலை பிரகடனம் இன்று நடைமுறைக்கு வரும்வகையில் அவசர நிலையை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here