மீண்டும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு
மீண்டும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு

மீண்டும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு இலங்கையில் தனியார் எரிபொருள் தாங்கிகள் சாரதிகள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டதன் காரணமாக

இன்று எரிபொருளுக்கு மீண்டும் வரிசையில் காத்திருக்கவேண்டிய நிலை ஏற்பட் டுள்ளது.
IOC எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையங்கள் பல மூடப்பட்டுள்ளதையம் காணக்கூடியதாக இருந்தது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here