இலங்கையில் முற்றாக நிறுத்தப்பட்ட எரிபொருள் விநியோகம்
இலங்கையில் முற்றாக நிறுத்தப்பட்ட எரிபொருள் விநியோகம்

இலங்கையில் முற்றாக நிறுத்தப்பட்ட எரிபொருள் விநியோகம். தனியார் தாங்கி உரிமையாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here