ரஷ்யா படைகளுக்கு உதவிய கூகுள் மைப்பை நிறுத்திய கூகுள்
ரஷ்யா படைகளுக்கு உதவிய கூகுள் மைப்பை நிறுத்திய கூகுள்

உக்கிரேனில் கடும் போர் 5 ஆவது நாளாக நடைபெற்று வருகின்றது கூகுள்maps உதவியை பயன்படுத்திய வழித்தடங்களை பயன்படுத்திய ரஷ்யா இராணுவம் தாக்குதல்களை நடத்தி முன்னேறிய வருகின்றது.

இதனை தடுப்பதற்கு கூகுள் நிறுவனம் maps சேவையை உக்கிரேனில் நிறுத்தியுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here