தேவையான எரிவாயுவுள்ளது லிட்டர் நிறுவனம் அறிவிப்பு
தேவையான எரிவாயுவுள்ளது லிட்டர் நிறுவனம் அறிவிப்பு

தேவையான எரிவாயுவுள்ளது லிட்டர் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. கெரவல பிடியாவில் உள்ள முனையத்தில் 10 நாட்களுக்கு நாடுமுழுவதுக்கும் தேவையான 1 மில்லியன் லிட்டர் சமயல் எரிவாயு உள்ளது என அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here