இலங்கை அமைச்சர்களின் வீடுகளுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு

இலங்கை அமைச்சர்களின் வீடுகளுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் இன்றய சூழ்நிலைக்கு ஆளும் அரசு மிகவும் முக்கிய பங்கு உள்ளதால் ஆளும் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் ஒன்று திரண்டு அரசுக்கு

எதிரான போராட்டத்தில் அதிகமான மக்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இலங்கை அமைச்சர்களின் வீடுகளுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here