ஐநாவில் ரஷியாவுக்கு எதிராக இந்தியா
ஐநாவில் ரஷியாவுக்கு எதிராக இந்தியா

ஐநாவில் ரஷியாவுக்கு எதிராக வாக்களித்த இந்தியா. இதுவரைக்கும் வாக்களிப்பை புறக்கணித்து வந்த இந்தியா

தற்பொழுது உக்கிரேன் அதிபர் ஜெலன்ஸி ஐநாவில் வீடியோ திரையில் உரையாற்றுவதற்கு வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது இதன் பொது ஆதரவாக இந்தியா வாக்களித்துள்ளது.

கடந்த இருமுறையும் வாக்களிப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here