விகாரம் நடித்துவரும் படம் ‘கோப்ரா’ கந்த ஆண்டு இறுதியில் ஆரம்பமானது வில்லனாக நடிக்கும் பதான் படப்பிடிப்புக்காக ரஷியா சென்றுள்ளார். ரஷியாவில் இரண்டு வாரம் படப்பிடிப்பு நடைபெறுகின்றது
விகாரம் நடித்துவரும் படம் ‘கோப்ரா’ கந்த ஆண்டு இறுதியில் ஆரம்பமானது வில்லனாக நடிக்கும் பதான் படப்பிடிப்புக்காக ரஷியா சென்றுள்ளார். ரஷியாவில் இரண்டு வாரம் படப்பிடிப்பு நடைபெறுகின்றது

விகாரம் நடித்துவரும் படம் ‘கோப்ரா’ கந்த ஆண்டு இறுதியில் ஆரம்பமானது.
வில்லனாக நடிக்கும் பதான் படப்பிடிப்புக்காக ரஷியா சென்றுள்ளார். ரஷியாவில் இரண்டு வாரம் படப்பிடிப்பு நடைபெறுகின்றது

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here