வெறும் வாய் வார்த்தை அல்ல
வெறும் வாய் வார்த்தை அல்ல

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here