கோத்ததாவின் அரச மாளிகை போராட்காரர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துள்ளது.கோத்ததாவின் அரச மாளிகை போராட்காரர்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துள்ளது அப்பகுதி போட்களமாக மாறியுள்ளது.

காலிமுகத்திடலில் போராட்காரர்கள் மீது கண்ணீர்ப்புகை தாக்குதலில் 33 பேர் காயம் இரண்டுபேர் பலி

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here