குறைக்கப்படாத வில்லைகள்
குறைக்கப்படாத வில்லைகள்

கடை முதலாளிகளால் குறைக்கப்படாத வில்லைகள். இலங்கை அரசு இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள உருளைக்கிழக்கு,

சம்ப அரிசி, வெள்ளை பச்சை, சிவப்பு பச்சை, பொன்னி அரிசி, பருப்பு, வெங்காயம், செத்தல் மிளகாய், சீனி, போன்ற இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ள பொருட்களுக்கு குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில்

புறக் கோட்டை மொத்த விற்பனை நிலையத்தில் தெரிவித்த போதிலும் இன்னும் பொருட்களின் விலைகள் சந்தையில் குறிக்கப்படவில்லை.

பருப்பு மொத்த விலை 430 முதல் 450 ரூபா
உருளைக் கிழங்கு 160 முதல் 165 ரூபா
வெங்காயம் 140 முதல் 150 ரூபா
செத்தல் 1350 முதல் 1500 ரூபா

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here