டிசம்பர் வரை லிட்டர் எரிவாயு இல்லை
டிசம்பர் வரை லிட்டர் எரிவாயு இல்லை

எதிர்வரும் டிசம்பர் வரை லிட்டர் எரிவாயு இல்லை என்று அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
வெளிநாட்டி இருக்கும் உறவுகள் தமது சொந்தங்களுக்கு ஒன்லைன் மூலமாக லிட்டர்

எரிவாயுவுக்கு முன்பதிவுகளை செய்துகொள்ள முடியும் என்று லிட்டர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள டாலர் நெருக்கடிக்கு தீர்வு கனவே இந்த நடைமுறைகளை செய்யவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here