இதுவரை வெளிவந்துள்ள தபால்மூல வாக்குகள் எண்ணிக்கையில் கோத்தபாயா ராஜபக்ச முன்னணியில் இருப்பதாக தெரியவருகின்றது.

உத்தியோகப்பற்றற்ற முடிவுகளின்படி:

புத்தளம் தபால்மூல வாக்குகள்

கோத்தாபாய: 5108

சஜித்: 3802

திருகோணமலை தபால்மூல வாக்குகள்

கோத்தாபாய: 7845

சஜித்: 6355

மொனறாகல தபால்மூல வாக்குகள்

கோத்தாபாய: 10876

சஜித்: 3250

கொழும்பு தபால்மூல வாக்குகள்

கோத்தாபாய: 33646

சஜித்: 18456

கம்பகா தபால்மூல வாக்குகள்

கோத்தாபாய: 24658

சஜித்: 7534

மாத்தறை தபால்மூல வாக்குகள்

கோத்தாபாய: 18536

சஜித்: 6345

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here