புடீன் போர்குற்றவாளி அமெரிக்காவில் தீர்மானம்
புடீன் போர்குற்றவாளி அமெரிக்காவில் தீர்மானம்

புடீன் போர்குற்றவாளி அமெரிக்காவில் தீர்மானம் ஒன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இன்று நடைபெற்றுள்ள அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில்

கீழ்சபை உறுப்பினர் MP லிண்ட்ச கிரகாம் ஒரு தீர்மானம் கொண்டுவந்தார். ரஷ்யா அதிபர் ஒரு போர் குற்றவாளி என்று கண்டிக்கும் தீர்மானமா கொண்டுவரப்பட்டது இந்த தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here