ரஞ்சன் ராமாநாயக்க விடுதலை
ரஞ்சன் ராமாநாயக்க விடுதலை

ரஞ்சன் ராமாநாயக்க விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளார். நிபந்தனையுடன் கூடிய பொதுமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுமன்னிப்பை வழங்கும் ஆவணத்தில் இலங்கை அதிபர் ரணில் கையெழுத்து இட்டுள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here