படைகளை வெளியேற்றும் ரஷ்யா
படைகளை வெளியேற்றும் ரஷ்யா

மூன்றாம் உலகபோர் ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற அச்சம் உலகம் முழுவதும் இருந்தது அனாலும் ஜெர்மனி அதிபர் ரஷ்யா அதிபர் புட்டினுடன் சமாதான பேச்சுக்களில் ஈடுபட்டபின்னர்

ரஷ்யா தனது துருப்புக்களை எல்லையில் இருந்து பின்வாங்கியுள்ளது இதனால் உக்கிரேன் மக்கள் ஆறுதல் அடைந்துள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here