புட்டீன் அதிரடி உத்தரவு ரஷியா ராணுவம் தயார்
புட்டீன் அதிரடி உத்தரவு ரஷியா ராணுவம் தயார்

புட்டீன் அதிரடி உத்தரவு ரஷியா ராணுவம் தயார் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின்னர் ஒரு நாட்டின் அதிபர் தனது நாடின் இராணுவத்தினையும் வழங்களையும் ஓன்று திரட்டும் நடவடிக்கை இது என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தனது நாட்டு மக்களுக்கு தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றும் பொது எமக்கு எதிராக ஐரோப்பிய நாடுகள் சதிசெய்கின்றது என்று தெரிவித்துள்ளார். இதனால் உலகநாடுகள் பல அச்சத்தில் உள்ளன.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here