இலங்கை உள்ளுராட்சி தேர்தல் ஜூன் மாதம்
இலங்கை உள்ளுராட்சி தேர்தல் ஜூன் மாதம்

இலங்கையில் உள்ளுராட்சி சபை தேர்தல் ஜூன்மாதம் நடத்துவதற்கு அரசு தீர்மானித்துள்ளது. இந்த தேர்தலை வெற்றி பெறவேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அரசு புதிய திட்டங்களை தீட்டியுள்ளது. ஆனாலும் இன்றைய சூழல் மிகவும் பாதகம்தான் அரசுக்கு.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here