உன் கஷ்டம் நீங்க இதை சொல் இதை செய்
உன் கஷ்டம் நீங்க இதை சொல் இதை செய்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here