இலங்கை விமானநிலையத்தில் மாற்றப்படும் விதியமுறைகள்
இலங்கை விமானநிலையத்தில் மாற்றப்படும் விதியமுறைகள்

வெளிநாடுகளுக்கு பயணிக்கும் பயணிகள் தவிர அவர்களை வழியனுப்பும் உறவினர்கள் யாரும் விமான நிலயத்தின்னுள்

பயணிகள் வழி அனுப்பும் பகுதிக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என

விமான நிலையங்கள் மற்றும் விமான சேவைகளின் தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் ஜி.எ சந்திர சிறி தெரிவித்துள்ளார்,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here