நீ பட்ட கஷ்டத்திற்கும் நீ விட்ட கண்ணீருக்கும் முடிவு வந்துவிட்டது நீ எதிர்பார்த்த அனைத்தும் விரைவில்
நீ பட்ட கஷ்டத்திற்கும் நீ விட்ட கண்ணீருக்கும் முடிவு வந்துவிட்டது நீ எதிர்பார்த்த அனைத்தும் விரைவில்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here