மீன்குழம்பு இப்படி சமைத்தால் சூப்பறாக இருக்கும்
மீன்குழம்பு இப்படி சமைத்தால் சூப்பறாக இருக்கும்

யாழ்ப்பாண சுவையானா மீன் குழம்பை நீங்களும் வீட்டிலேயே சமைக்கலாம். வாசம் கமகமக்க்கும், சுவையும் சூப்பராக இருக்கும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here