தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரத்ன ஜீவன் ஹூலிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, தற்போது விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சீட்டுகள் ஏற்கனவே அச்சிடப்பட்டவை ஆகும்.

அந்த வாக்குச்சீட்டுகளில் காலை 7 மணிமுதல் 4 மணிவரையே வாக்களிக்க முடியும் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் , தேர்தலின் வாக்களிக்கும் நேரம் 1 மணித்தியாலத்தால் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இதற்கான விசேட வர்த்தமானி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வர்த்த மானியில் காலை 7 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை வாக்களிக்கலாம் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது.

இதனால் வாக்காளர்கள் குழப்பமடைய தேவையில்லை. காலை 7 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை வாக்களிக்க முடியும். இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here