இலங்கையில் வாழும் ஒவ்வொருவருக்கும் இவ்வளவு கடனா!
இலங்கையில் வாழும் ஒவ்வொருவருக்கும் இவ்வளவு கடனா!

இலங்கையில் வாழும் ஒவ்வொருவருக்கும் இவளவு கடனா!. பெரும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

ஒவ்வொருவருக்கும் தலா 10 இலட்சம் ரூபா கடன்னாளிகளாக மாற்றியுள்ளது. நான்குமாதத்தில் 32 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

மதியவங்கி செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை இது என அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here