3வருடத்துக்கு நிலைமை இப்படித்தான் இருக்கும்
3வருடத்துக்கு நிலைமை இப்படித்தான் இருக்கும்

3 வருடத்துக்கு இலங்கையின் நிலைமை இப்படித்தான் இருக்கும் என இலங்கையின் பிரதமர் ரணில் தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here