அப்பாடா இந்தியாவிடம் 1$ மில்லியன் வாங்கியாச்சு
அப்பாடா இந்தியாவிடம் 1$ மில்லியன் வாங்கியாச்சு

அப்பாடா இந்தியாவிடம் 1$ மில்லியன் வாங்கியாச்சு அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதாகக்கூறிய இந்தியாவிடம் 1$ மில்லியன் கடனை இன்று இலங்கை பெற்றுள்ளது.

இதுவரைக்கும் இலங்கை அரசு வாங்கிய கடன்களை எப்படி எந்த அடிப்படையில் மீண்டும் கடனை மீள்செலுத்தும் என்ற ஒரு திட்டத்தை தெளிவாக

மக்களுக்கு தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எதனை கொடுத்து இந்த கடன்களை இலங்கை வாங்கியது ஒரு புதிர்தான்.

எல்லாம் பொருட்களும் கடனுக்கு வாங்கினால் இதுவரைக்கும் விற்ற பொருட்களின் இலாபம் எங்கே ? போனது ?

ஒரு நாடு கடனில் மூழ்கினால் அந்த நாட்டின் மக்களும் கடனில்தான் வாழ்வார்கள் என்பது உண்மை.

இலங்கை மக்கள் தமது அன்றாட வாழ்க்கைத் தேவைகளுக்கு கடன்வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் என்பது உண்மையான விடையம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here