ரஷியப்படைகளை துரத்தி அடிக்கும் உக்கிரேன்
ரஷியப்படைகளை துரத்தி அடிக்கும் உக்கிரேன்

ரஷியப்படைகளை துரத்தி அடிக்கும் உக்கிரேன் இராணுவம். இதுவரைக்கும் ரஷியாவின் கட்டுப்பாடில் இருந்த கீவ் மற்றும் கார்கிவ் நகரங்களில் பெரும்பகுதியை தாம்

கைப்பற்றியதாகவும் இதுவரைக்கும் 2000 km உக்கிரேன் தமது கட்டுப்பாடில் கொண்டுவந்ததாக அதிபர் செலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here