ஆயுதங்களுடன் போர்க்களம் செல்லும் உக்கிரேன் மக்கள்
ஆயுதங்களுடன் போர்க்களம் செல்லும் உக்கிரேன் மக்கள்

தமது தாய்நாட்டை பாதுகாக்க பொதுமக்கள் ரஷ்யா இராணுவத்துடன் சண்டையிட கையில் ஆயுதம் ஏந்தியுள்ளார்.

ரஷ்யா படைகள் கீவ்வை நோக்கி கடுமையான தாக்குதல் தொடுத்தவண்ணம் உள்ளனர். உக்கிரன் இராணுவத்தின் எதிர் தாக்குதலும் கடுமையாக உள்ளது.

முழு உகிரேனையும் கைப்பற்றும் நோக்கில் ரஷ்யா கடுமையான விமான தாக்குதல் மற்றும் பல்குழல் தாக்குதலும் நடத்தி குண்டுமழை பொழிகின்றது.

மூன்றாவது நாளாக நடைபெறும் இந்த யுத்தத்தில் ரஷ்யாவால் தலைநகர் கீவ் பகுதியை முழுமையாக கைப்பற்றமுடியவில்லை

உக்கிரன் மக்களும் தமது நாட்டு இராணுவத்துக்கு துணையாக ரஷ்யா இராணுவத்துக்கு எதிராக போராடிக்கொண்டு உள்ளனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here