மக்களுக்கு நீதி வேண்டும் UN ஆணையாளர்
மக்களுக்கு நீதி வேண்டும் UN ஆணையாளர்

இலங்கையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி வேண்டும் UN ஆணையாளர் பச்லெட் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் பொறுப்புகூறலை உறுதியப்படுத்துவதற்க்காக ஐக்கியநாடுகள் மனிதஉரிமை பேரவை சர்வதேச பொறியமுறை உபாயங்களை

தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்று மிச்செல் பச்லெட் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் பொறுப்புகூறலை உறுதியப்படுத்துவதற்காக ஐக்கியநாடுகள் மனிதஉரிமை பேரவை சர்வதேச பொறியமுறை உபாயங்களை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்றும்.

மக்கள் தொடர்ந்தும் நீதிக்காக போராடுகின்றார்கள் எனவும் அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கவேண்டும் என்று மிச்செல் பச்லெட் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையில் பொறுப்புக்கூறல் நல்லிணக்க செயல்பாடுகள் மிவவும் பின்தங்கியுள்ளது.
என நேற்று ஐநாவில் இலங்கை தொடர்பாக இந்தக்கூற்றினை முன்வைத்துள்ளார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here