மனித உரிமை பேரவை இலங்கையை தொடர்ந்தும் பாதுகாக்கும். ஆய்வாளர் அ.ஜோதிலிங்கம்
மனித உரிமை பேரவை இலங்கையை தொடர்ந்தும் பாதுகாக்கும். ஆய்வாளர் அ.ஜோதிலிங்கம்
மனித உரிமை பேரவை இலங்கை அரசாங்கத்தை தொடர்ந்தும் பாதுகாக்கும். அரசியல் ஆய்வாளர் அ.ஜோதிலிங்கம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here