என்னது இலங்கையில் 1KG அரிசியின் விலை ?
என்னது இலங்கையில் 1KG அரிசியின் விலை ?

என்னது இலங்கையில் 1KG அரிசியின் விலை ? 200 ரூபவாக விலை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

இலங்கை அரசு அரிசிக்கான கட்டுப்பாட்டு விலை நிர்ணயம் செய்யாவிட்டால் விலை அதிகரிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here