10 லட்ச்சம் மக்கள் வாழும் வுஹான் மாவட்டம் முடக்கம்
10 லட்ச்சம் மக்கள் வாழும் வுஹான் மாவட்டம் முடக்கம்

10 லட்சம் மக்கள் வாழும் வுஹான் மாவட்த்தை முடக்கியது சீனாவில் மூன்று நாட்களுக்கு பொது முடக்கத்தை அறிவித்துள்ளது.

கோவிட் தொற்றினால் உலகம் பெரும் பாதிப்பை ஏற்ப்படுத்திவுள்ளது. கோவிட் தொற்றினால் உலகம் பெரும் பாதிப்பை ஏற்ப்படுத்திவுள்ளது. சுரங்கபாதைகள் மற்றும் போக்குவரத்துக்கள் என அனைத்து பகுதிகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here