உனக்காக நீ வாழ் நான் உனக்கு மகிழ்ச்சியை தரப்போகிறேன்
உனக்காக நீ வாழ் நான் உனக்கு மகிழ்ச்சியை தரப்போகிறேன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here