உன்னை அவமானப்படுத்தியவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கப்போகிறாய் இது சாய் வாக்கு
உன்னை அவமானப்படுத்தியவர்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கப்போகிறாய் இது சாய் வாக்கு

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here